szkoła języka angielskiego English Academy
Kielce, al. 1000-lecia P.P. 4

Dlaczego English Academy?

English Academy gwarantuje najwyższą jakość nauczania i bogatą ofertę kursów. Każdego słuchacza traktujemy indywidualnie. W czasie trwania całego kursu zapewniamy stałą opiekę i pomoc.

Mamy dogodny kalendarz zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w cyklu 2 razy w tygodniu po 90 min lub raz w tygodniu w sobotę w godzinach dopołudniowych i trwają 180 min. Istnieje możliwość dopasowania godzin zajęć do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Jesteśmy do dyspozycji

Szanujemy czas słuchaczy, jesteśmy zawsze dla Was dostępni, liczymy się z Waszą opinią potrzebami. Każdego słuchacza traktujemy indywidualnie. W czasie trwania całego kursu zapewniamy stałą opiekę i pomoc.

Wymagamy

Nasi słuchacze oczekują poprawy swoich umiejętności. My zapewniamy solidną naukę w intensywnym tempie. Monitorujemy Wasze postępy i napędzamy Was do działania.

Pracujemy w małych grupach

Do poszczególnych grup uczniowie kwalifikowani są zgodnie ze swoim poziomem zaawansowania językowego oraz wiekiem. Zapewniamy naukę w małych grupach (6 – 12 osób), co gwarantuje idealny kompromis pomiędzy indywidualnym podejściem do potrzeb każdego słuchacza, a możliwościami konwersacji z innymi osobami.

Uczymy profesjonalnie

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania oraz stale doskonalimy swój warsztat pracy. Zatrudniając samych specjalistów gwarantujemy naukę na najwyższym poziomie.

Wypróbuj nas!

Wszystkich zainteresowanych ofertą naszej szkoły serdecznie zapraszamy na bezpłatny test i rozmowę kwalifikacyjną określające poziom zaawansowania oraz na bezpłatne lekcje próbne.

Dla wszystkich naszych nowych uczniów szkoła zapewnia dwutygodniowy okres próbny, jeżeli po upływie takich dwóch tygodni z jakichś powodów uczeń będzie chciał zrezygnować z kursu, może to zrobić bez ponoszenia żadnych kosztów!

Nauka angielskiego nie jest łatwa, ale nie chodzi o to, żeby podczas lekcji było tylko przyjemnie, lecz by uczeń wychodził z niej w poczuciu, że naprawdę się czegoś nauczył. Dewizą Naszej szkoły jest: „Wymagamy!”.

English Academy gwarantuje najwyższą jakość nauczania i bogatą ofertę kursów.
English Academy zapewnia

 • Test i rozmowę kwalifikacyjną określające poziom zaawansowania językowego
 • Zestaw podręczników kursowych
 • Płyty CD i DVD
 • Monitoring postępów w nauce
 • Certyfikat ukończenia kursu językowego
 • Małe grupy: 6-12 osób
 • Indywidualne konsultacje z lektorem
 • Dodatkowe zajęcia uzupełniające w razie dłuższej nieobecności na zajęciach
 • Konwersacje i zajęcia fonetyczne
 • Egzaminy próbne
 • Rejestrację słuchaczy na egzaminy Cambridge (FCE,CAE,CPE)
 • Okresowe testy kontrolne

Nasza Kadra

Nauka angielskiego nie jest łatwa, ale nie chodzi o to, żeby podczas lekcji było tylko przyjemnie, lecz by uczeń wychodził z niej w poczuciu, że naprawdę się czegoś nauczył. Dewizą Naszej szkoły jest: „Wymagamy!”.

Marta Bielecka

dyrektor szkoły, lektor
Filolog angielski, nauczyciel. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w kieleckich szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach nauczania. Posiada poparte licznymi szkoleniami doświadczenie w nauce osób niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych umysłowo oraz dzieci z trudnościami wychowawczymi. Jest również egzaminatorem maturalnym. W swojej pracy dydaktycznej posługuje się głównie metodami aktywizującymi uczniów, zwiększającymi kompetencje posługiwania się językiem angielskim w komunikacji, a nie wyłącznie umiejętności gramatyczne. Obok tradycyjnych technik edukacyjnych typu „papier-ołówek” korzysta z nowoczesnych technologii multimedialnych oraz eksperymentalnych podejść do nauczania językowego. Wśród swoich sukcesów zawodowych wymienia nie tylko dobre wyniki jej uczniów w egzaminach maturalnych i certyfikacyjnych, ale przede wszystkim dużą liczbę osób chcących studiować filologię angielską, zainteresowanych anglojęzyczną literaturą i poezją.

Aleksandra Riabcew-Zielonka

lektor
Absolwentka Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach na kierunku filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej i biznesowej oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji językoznawstwo.Pracowała w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach jako lektor i tłumacz języka angielskiego, prowadziła zajęcia na kursach językowych dla kadry oficerskiej i podoficerskiej, przygotowującej się do pracy w Kwaterach Głównych Polskich Kontyngentów Wojskowych na misjach pokojowych, stabilizacyjnych i treningowych pod auspicjami ONZ, NATO i UE. W 2007 roku uzyskała tytuł Egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia ją do przeprowadzania szkoleń i egzaminów na poziomie I i II w Resorcie Obrony Narodowej. Prowadzi zajęcia z Business English dla kadry menadżerskiej polskich oddziałów firm międzynarodowych. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem kurs CELTA zorganizowany przez British Council w Krakowie, otrzymując wysoce ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat wydziału Cambridge English Language Assessment na Uniwersytecie Cambridge. W wolnym czasie najchętniej podróżuje by poznać kulturę i zwyczaje innych narodowości. Oprócz tego interesuje się dobrą książką i filmem oraz czynnie uprawia sport.

Wioletta Sitarz

lektor
Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych poziomach zaawansowania, także z wykorzystaniem Metody Bezpośredniej (Direct English). W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuje do mówienia i konwersacji, ograniczając w tym użycie języka polskiego do minimum. Na zajęciach stara się tworzyć pozytywną atmosferę oraz stosować zróżnicowane metody aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania. Jest przekonana, że ciekawe lekcje oraz zaangażowany nauczyciel najlepiej motywują uczniów do rozwijania umiejętności i robienia postępów. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz powieści kryminalnych.

Artur Chmura

lektor
Urodził się i pochodzi z Detroit w stanie Michigan w U.S.A. Przez blisko 15 lat uczył dzieci i młodzież od IV do VI klasy podstawowej w prywatnej szkole Dearborn Heights Montessori Center w Michigan U.S.A. Z racji pochodzenia rodziców i żony przeprowadził się do Polski, a dokładnie do Kielc. Był tu parę razy i zdecydował się zostać na stałe. Jak twierdzi, są to jego korzenie, ale i jego przyszłość! Polskę zna, lecz chce poznać ją dokładniej – kulturę, ludzi, a przede wszystkim dzieci, które uczy. Praca z dziećmi to jego pasja, a dowodem na to jest uzyskany stopień podharcmistrza zuchów w ZHP na cały stan Michigan w U.S.A. po ponad 10 latach współpracy z młodzieżą. Chciałby również w Polsce mieć tak dobry kontakt z młodymi ludźmi.

Karolina Wilczek

lektor
Ukończyła filologię angielską oraz edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest nauczycielem pracującym na pierwszym etapie edukacyjnym w klasie dwujęzycznej. W nauczaniu stosuje różnorodne metody i dba o przyjazną atmosferę. Kreatywność, otwartość i dobra zabawa, a z drugiej strony nacisk na naukę poprawnej wymowy i wszystkich czterech sprawności językowych- to jej priorytety. Podczas zajęć wykorzystuje piosenki, wiersze, gry planszowe i interaktywne oraz samodzielnie przygotowywane pomoce dydaktyczne. Prywatnie- miłośniczka wędrówek wysokogórskich, podróży i dobrej literatury.

Ewa Kąsek

lektor
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, studentka filologii angielskiej, nauczyciel wychowania przedszkolnego. W trakcie trwania studiów pracowała jako lektor języka angielskiego w przedszkolach i szkole językowej. W pracy z dziećmi stawia nacisk na zabawy ruchowe, które rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także dodają dzieciom sporo energii. Podczas trwania zajęć wykorzystuje dużą ilość piosenek, rymowanek i gier językowych. Prywatnie interesuje się teatrem, a także aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Anna Bąblewska-Pastuszka

lektor
Nauczyciel i tłumacz języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja z literatury angielskiej). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń prawniczych na SWPS w Warszawie. Od wielu lat uczy angielskiego w jednym z kieleckich liceów. Ma dobry kontakt z młodzieżą, stara się prowadzić zajęcia tak, aby zarówno uczenie się jak i nauczanie były fascynującą przygodą. Prywatnie mama dwóch nastoletnich gitarzystów: Antka i Janka. Interesuje się muzyką, literaturą i sztuką.

Karolina Stolarczyk

lektor
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia angielska. Zafascynowana językiem angielskim od chwili, gdy w podstawówce wzięła udział w programie wymiany uczniów Comenius, gdzie musiała porozumiewać się z młodzieżą z różnych stron Europy jedynie po angielsku. To doświadczenie uświadomiło jej, że najważniejsze w nauce języka obcego jest jego praktyczne stosowanie, dlatego właśnie na to stawia podczas swoich zajęć. Duży nacisk kładzie zatem na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, gramatykę, poprawną wymowę oraz poszerzanie słownictwa. Podczas studiów wyjeżdżała na wakacyjną pracę do Wielkiej Brytanii, co jeszcze bardziej spotęgowało jej miłość do języka, ale także brytyjskiej kultury oraz literatury i pragnie przekazywać tę pasję swoim uczniom. Prywatnie miłośniczka psów, pasjonatka kajakarstwa oraz podróży.

Paulina Dolęga

lektor
Pasjonatka nauczania, filolożka, autorka materiałów dydaktycznych, trener nauczycieli, entuzjastka kreatywnych rozwiązań w edukacji i miłośniczka nieustannego rozwoju. Dba o to by każda lekcja była niezapomnianym doświadczeniem. Od 2012 roku aktywna nauczycielka języka angielskiego specjalizująca się w pracy z nastolatkami oraz dorosłymi uczniami. Prywatnie kociara i miłośniczka dobrego jedzenia.

Dominika Stradowska

lektor
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia angielska ze specjalnością nauczycielską. Doświadczenie w nauczaniu wzbogaca pracując w szkole językowej. Od najmłodszych lat wiedziała, że chce zostać nauczycielem. Najbardziej spełnia się w pracy z dziećmi. Ceni sobie czas spędzony z najmłodszymi, a nauczanie jest dla niej czystą przyjemnością. Swoje zajęcia stara się dostosowywać do wieku i umiejętności uczniów jednocześnie angażując ich w rozmaite gry i aktywności, dzięki którym dzieci kojarzą naukę języka z dobrą zabawą. Prywatnie lubi spędzać czas w otoczeniu rodziny, a w wolnych chwilach relaksuje się czytając książki.

Edyta Partyka-Kowalska

lektor
Magister filologii angielskiej, absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku filologia angielska ze specjalnością nauczycielską i tłumaczeniową, międzynarodowy egzaminator egzaminów TELC, TOEIC oraz TOEIC Bridge, oligofrenopedagog. ” Jestem nauczycielem-pasjonatem. Nauczanie języka angielskiego jest dla mnie czystą przyjemnością. Już od 12 lat zajmuję się właśnie tym każdego dnia. W mojej pracy stosuję różne skuteczne i niekonwencjonalne metody i formy pracy, pamiętając przy tym, że entuzjazm i radość to nawóz dla mózgu każdego słuchacza. Dlatego też kreatywność i humor towarzyszą mi na co dzień w pracy z nimi. W klimacie radości i dobroci człowiek spontanicznie się otwiera i chłonie wiedzę niczym gąbka. Szczególnie jest to ważne w stosunku do małych dzieci, a także dojrzewającej młodzieży. Gdy podchodzimy do nich z uśmiechem, serdecznie, ciepło, to osiągamy niesamowite efekty edukacyjno – terapeutyczne.

Anita Boroń

lektor
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie dwujęzycznej, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania CLIL. Praca z dziećmi jest nie tylko jej zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi jej mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami swoich podopiecznych. W dobie dzisiejszych zmian w edukacji oraz rozwoju technologii na zajęciach stara się być kreatywna i otwarta na wyzwania. W swojej pracy wykorzystuję więc tradycyjne oraz innowacyjne metody nauczania. Nieustannie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wolny czas poświęca podróżom oraz aktywności fizycznej.

Agnieszka Pawełczyk

lektor
Agnieszka ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoją przygodę z językiem angielskim rozpoczęła w podstawówce, jednak przełomem był wyjazd do Anglii w wieku 15 lat, który rozbudził w niej chęć gruntownego poznania tego języka. Dzięki temu, będąc w szkole licealnej, udzielała już korepetycji, natomiast studia uzupełniły wiedzę w zakresie metodyki nauki języka angielskiego, która jest niezbędna w pracy lektora. Najbardziej lubi prace z dziećmi i młodzieżą a dzięki wyjątkowej umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z uczniami jej lekcje są ciekawe i zachęcające do nauki języka. Ma synka, którego od najmłodszych lat stara się zarażać chęcią poznawania języków obcych. Prywatnie lubi podróże, dobrą muzykę i spędzanie czasu z rodziną.

Magdalena Banak

lektor
Ukończyła studia na Politechnice Rzeszowskiej, a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów rozpoczęła pracę w Centrum Języków Obcych jako lektor języka angielskiego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Jako osoba zafascynowana kulturą brytyjską i językiem angielskim – jeszcze w czasie nauki- kilkakrotnie wyjeżdżała do Wielkiej Brytanii, zaś po ukończeniu studiów zdecydowała się tam przeprowadzić na stałe. Podjęła pracę, jako tłumacz a następnie również księgowa w jednej z wiodących firm angielskich produkujących żywność. Ponadto udzielała korepetycji Polakom przebywającym w Wielkiej Brytanii. Po niemal 12 latach pobytu w Anglii – ze względów rodzinnych – podjęła decyzję o powrocie do Polski. Gdzie od 4 lat nieustannie towarzyszy dzieciom i młodzieży w poznawaniu języka, i kultury angielskiej. Prywatnie miłośniczka gór i dobrej książki.

Paulina Pietras

lektor
Paulina Pietras, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Część programu studiów drugiego stopnia odbyła w Belgii, na Uniwersytecie w Antwerpii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym UJK (kierunek literaturoznawstwo), podczas których ukończyła kurs EMI (English as a Medium of Instruction) w Oksfordzie oraz brała czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Filologii Obcych UJK. Pracę naukową łączy z pracą dydaktyczną, od siedmiu lat nauczając języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. W pracy lektora nacisk kładzie głównie na rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, aktywną współpracę pomiędzy kursantami (praca w parach, małych grupach) oraz proporcjonalne doskonalenie wszystkich sprawności językowych (pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie), które pozwalają na swobodne posługiwanie się językiem obcym. W czasie wolnym podróżuje oraz gra na fortepianie.

Ania Jamrożek

lektor
Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel wychowania przedszkolnego. W swojej pracy stawia na aktywne przyswajanie języka przy pomocy dobrej zabawy! Jej konikiem są nowoczesne technologie, które bardzo często wykorzystuje podczas zajęć. Poza „nauczycielskimi godzinami” zajmuje się również animacją czasu wolnego dzieci. Prywatnie oprócz błogiego wypoczynku lubi wieczorami aktywnie wypoczywać pływając.

Marta Pyszczek

lektor
Magister języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności nauczycielskiej i tłumaczeniowej. Nauczyciel z pasją. Spełnia się w pracy z dziećmi przedszkolnymi, ale również z młodzieżą i uczniami dorosłymi. Podczas swoich zajęć wykorzystuje elementy neurodydaktyki oraz nowoczesnych technologii, tak aby owocowały swobodną komunikacją w języku angielskim. Szczególny nacisk kładzie na poprawną wymowę, ale również na przyjazną atmosferę, która jest kluczowa w stworzeniu jak najlepszego środowiska do rozwoju umiejętności językowych. Każde zajęcia są wzbogacane ciekawymi elementami, które mają na celu podsycanie zainteresowania uczniów i zachęcenie ich do zdobywania wiedzy. Bierze udział w szkoleniach językowych, aby doskonalić swój warsztat nauczycielski. Miłośniczka książek fantasy oraz filmów psychologicznych.

Monika Zając

lektor

Co o nas mówią