15 sierpnia 2016

O szkole

English Academy Szkoła Języka Angielskiego została założona 1 października 2010 roku. Szkoła powstała z potrzeby serca i chęci zmiany, przekonania, że można uczyć „inaczej”. Marta Bielecka – założycielka szkoły spędziła wiele lat pracując w szkołach prywatnych, a także liceum ogólnokształcącym, gimnazjum oraz szkole podstawowej.

Obserwując  i uczestnicząc w procesie kształcenia językowego dzieci i młodzieży w poprzednich latach i miejscach pracy można wyraźnie dostrzec jak bardzo niewiele dzieje się w szkołach na każdym etapie edukacji. Jak bardzo nauczyciele języka angielskiego ograniczeni są podstawą programową i skupiają się głównie na jej realizacji. Nauka skoncentrowana jest na przygotowaniu do zdawania egzaminów, testowaniu i w dużej mierze na gramatyce. Brak jest praktycznego podejścia do nauki języka, a także czasu na swobodne posługiwanie się językiem obcym w klasie.

Dlatego w English Academy nauka wygląda zupełnie inaczej.

Jesteśmy szkołą, w której zawsze wiele się dzieje. To miejsce  przede wszystkim otwarte, przyjazne dzieciom, młodzieży i dorosłym gdzie tworzymy miłą atmosferę połączoną z aktywną i praktyczną nauką języka angielskiego.

Szkoła zapewnia solidną naukę języka uwzględniając potrzeby i indywidualne możliwości każdego słuchacza. Szkoła ukierunkowana jest na praktyczny język angielski, rozwijanie przede wszystkim umiejętności swobodnego komunikowania się, przy jednoczesnej nauce aspektów gramatyki oraz struktur leksykalnych, które przyswajane są poprzez regularny kontakt z językiem.

Czas spędzony w English Academy to nie tylko zajęcia edukacyjne, ale także szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych, podczas których dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość odkrywać i realizować swoje zainteresowania przy jednoczesnej nauce języka angielskiego.

Jesteśmy szkołą, która stawia na profesjonalizm, zatrudniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, która jest do dyspozycji naszych słuchaczy i zawsze chętnie służy radą i pomocą. Liczymy się z opinią i potrzebami słuchaczy ale przede wszystkim wymagamy!