14 sierpnia 2016

Oferta

Szkoła oferuje dwutygodniowe zajęcia próbne we wrześniu.
Dla wszystkich naszych nowych uczniów szkoła zapewnia dwutygodniowy okres próbny, jeżeli po upływie takich dwóch tygodni z jakichś powodów uczeń będzie chciał zrezygnować z kursu, może to zrobić bez ponoszenia żadnych kosztów.

Ceny kursów:

3450 zł wszystkie kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kursy maturalne
3550 zł kurs przygotowujący do egzaminu First Certificate in English
3650 zł kurs przygotowujący do egzaminu Certificate in Advanced English

Wpłat za kurs można dokonać:

przelewem na konto lub gotówką w siedzibie szkoły

Dla wygody naszych klientów płatności można dokonywać w wybranej przez siebie formie ratalnej: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub całość w jednej racie.

ING Bank Śląski

59 1050 1416 1000 0090 7619 4654

Cena obejmuje:

 • 128 godzin lekcyjnych zajęć w roku szkolnym, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 90 minut
 • autorskie materiały dydaktyczne
 • indywidualne konsultacje z lektorem
 • dodatkowe zajęcia uzupełniające w razie dłuższej nieobecności
 • okresowe testy kontrolne
 • monitoring postępów w nauce
 • certyfikat ukończenia kursu językowego

Ponadto w cenę wliczone są cykliczne zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole w soboty:

 • konwersacje z native speakers
 • zajęcia fonetyczne
 • zajęcia z gotowania
 • klub filmowy
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • klub gier planszowych
 • zajęcia z Kinect i tablicą interaktywną
 • zajęcia taneczne i muzyczne

Każdy z naszych uczniów bez względu na wiek czy poziom zaawansowania językowego ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania oraz praktyczne umiejętności językowe. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są w języku angielskim. Mają na celu zapoznanie uczniów ze strukturami i słownictwem z różnych dziedzin przy jednoczesnej dobrej zabawie.

Uczniowie uczęszczający na kursy egzaminacyjne, FCE, CAE oraz maturalne w cenie kursu zapewnione mają próbne egzaminy ustne i pisemne.

W cenę wliczone są imprezy okolicznościowe organizowane w trakcie roku szkolnego: dyskoteka z okazji Halloween oraz wycieczka integracyjna w czerwcu.