CLIL i nowoczesne technologie w English Academy

Od 1 marca 2014 do 30 czerwca 2015 English Academy realizowała projekt 1/POKL/3.3.4/2013 pod nazwą „PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”.

W ramach projektu powstał innowacyjny program nauczania do klas 1-3 szkoły podstawowej oraz materiały dydaktyczne, które zostały przetestowane w klasach 1 pięciu szkół województwa świętokrzyskiego i uzyskały bardzo wysokie oceny od nauczycieli oraz uczniów biorących udział w pilotażu. W czterech szkołach zajęcia prowadzone były przez współpracujących ze sobą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, a w jednej całość materiału wprowadzał nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiadający również kwalifikacje do uczenia języka angielskiego. Ścisła współpraca nauczycieli to pierwsze ważne założenie, które powinni mieć na uwadze użytkownicy naszych materiałów.

Jak to działa?

Materiały dydaktyczne ułożone są modułowo. Dla każdej klasy przewidziano 30 modułów. Każdy moduł to jakiś temat, w ramach którego znajdują się zadania rozwijające dzieci wszechstronnie. Przykładowo, w module poświęconym długości snu zwierząt (klasa 1 moduł 3 Animals), uczniowie dowiadują się po co potrzebny jest sen, w jakich pozycjach i jak długo śpią zwierzęta różnych gatunków oraz jaka jest zależność między długością snu a dietą zwierząt. Wiadomości, które dzieci zdobywają w ramach edukacji przyrodniczej, mogą natychmiast wykorzystać w zadaniach arytmetycznych obliczając różnicę długości snu poszczególnych zwierząt. Następnie, poznawszy nazwy zwierząt w języku angielskim i operując liczebnikami w zakresie 1-10, mogą przekazać nauczycielowi angielskiego interesujące fakty z życia zwierząt. Jak widać, tu wiadomości przyrodnicze wzmacniane są i utrwalane w języku angielskim. Dlatego właśnie tak ważna jest współpraca między nauczycielami w przypadku kiedy z materiału korzysta dwóch nauczycieli: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel języka angielskiego. Praca z każdym modułem powinna być zaplanowana tak, by całość materiału z modułu mogła zostać wykorzystana w przeciągu tygodnia. Da to szansę dzieciom na wykorzystanie nowopoznanych wiadomości przedmiotowym w języku angielskim. W ten sposób język angielski już w pierwszej klasie ma szansę stać się prawdziwym narzędziem komunikacyjnym, służącym do przekazywania ciekawych informacji.

Co wchodzi w skład materiałów dydaktycznych?

Dla nauczyciela:

  1. Prezentacje multimedialne
    Nauczyciele pilotujący materiał w klasie 1 mieli do dyspozycji dwa rodzaje prezentacji w programach Power Point oraz Notebook, który jest oprogramowaniem dedykowanym tablicom Smart. Prezentacje w programie Notebook i scenariusze do nich są cały czas dostępne w zakładce: Klasa 1
    Prezentacje do klasy 2 i 3 są dostępne wyłącznie w programie Power Point.
  2. Scenariusze zajęć
    Każdy moduł to jeden scenariusz, z którego wspólnie korzystają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i angliści. Taka organizacja materiału promuje współpracę między nauczycielami, co potwierdziły opinie nauczycieli biorących udział w pilotażu materiału. W scenariuszach umieszczone są slajdy z prezentacji. Przy każdym slajdzie figuruje symbol flagi polskiej lub/i brytyjskiej. To wskazówka w jakim języku można przekazywać treści ze slajdu. Scenariusze zajęć zawierają też pomysły prac plastycznych i zadania projektowe (klasy 2 i 3), które często poszerzają wiadomości przedmiotowe i wykorzystują umiejętności językowe uczniów. Do każdego scenariusza zostały też wklejone miniatury kart pracy wraz z notatkami dla nauczyciela. Powinno to dodatkowo ułatwić Państwu orientację w materiale przewidzianym do każdego modułu.

Dla ucznia:

W każdym module znajdują się 3 karty pracy:

  1. Pierwsza karta pracy jest kolorowa i po wydrukowaniu powinna zostać zafoliowana (w nazwie pliku oznaczona jako ‘strona zafoliowana’), po to by dzieci mogły wielokrotnie pisać po niej suchościeralnym pisakiem. Kolorowa karta pracy zwykle wykorzystywana jest do kilku ćwiczeń zarówno przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jak i nauczyciela angielskiego. Możliwość jej wielokrotnego użycia ułatwia również powtórki materiału.
  2. Kolejne dwie karty pracy są czarno-białe. Te karty pracy nauczyciel rozdaje sukcesywnie uczniom w czasie trwania roku szkolnego. W segregatorze dla klas I karty te występują w dwóch wersjach – dla dziecka sześcioletniego (symbol kółeczka w prawym dolnym rogu karty) i siedmioletniego (kwadracik w prawym dolnym rogu karty). Nauczyciel sam decyduje, która wersja ćwiczenia będzie bardziej odpowiednia dla poszczególnych uczniów w danej klasie.

Uczniowie pilotujący program otrzymali segregatory, do których sukcesywnie wpinali karty pracy.

Piękne, kolorowe grafiki na okładki segregatorów do produkcji można zamówić pisząc na adres: synergiaea@gmail.com. Możemy również skontaktować Państwa z drukarnią, która produkowała segregatory do pilotażu projektu.

Innowacja w szkole

Jeśli szkoła zamierza zgłosić w kuratorium oświaty wprowadzenie programu nauczania jako innowacji pedagogicznej, potrzebna jest zgoda autora. W takim przypadku prosimy również o kontakt na adres synergiaea@gmail.com. Przekażemy Państwa prośbę autorce programu.

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi