AUTORZY I KONSULTANCI

SONY DSC Izabela Jaros – pracownik Instytutu Edukacji Szkolnej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2011 roku współpracuje również z Uniwersytetem Warszawskim, realizując zajęcia na Wydziale Pedagogicznym. Absolwentka dwóch kierunków: filologii angielskiej (UW) i pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (WSP). Autorka wielu artykułów naukowych dotyczących kształcenia językowego najmłodszych uczniów. Jej główne obszary zainteresowań obejmują: zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce języka obcego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w edukacji początkowej, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL) oraz wykorzystanie metody projektów w nauczaniu języków obcych. W latach 2004-2011 była koordynatorem czterech nowatorskich projektów edukacyjnych, nagrodzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej prestiżowym certyfikatem European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. W roku 2011 otrzymała nagrodę honorową ELL za całokształt działań na rzecz edukacji językowej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, np. Kształcenie językowe a media społecznościowe – 6 kluczowych dialogów (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa), Multimedia- IT Friendly Profesor (UJK Kielce), Nauczyciel XXI wieku (ŚCDN Kielce), Building Teaching Skills Through the Interactive Web (University of Oregon USA).
Anna Musielak jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2008 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Od ponad 15 lat uczy dzieci (także grupy bardzo energicznych przedszkolaków), młodzież oraz dorosłych. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia metodyczne na międzynarodowych konferencjach (IATEFL, TESOL, ETAS, BELTA), a w wolnych chwilach pisze artykuły metodyczne oraz materiały do nauki języka angielskiego. Interesuje się wykorzystaniem dramy oraz kinezjologii edukacyjnej, a także nauczaniem między przedmiotowym najmłodszych. Jest przekonana, że pasja i radością uczenia są najważniejsze w pracy nauczyciela. Ania Musielak
monika Monika Wiech ukończyła kierunek Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w I Społecznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach oraz lektorem języka angielskiego grup dziecięcych w szkole językowej English Academy. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi, które często dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. W swojej pracy stawia na pomysłowość, dobrą atmosferę oraz różnorodność środków dydaktycznych, które to wprowadzają element nauki poprzez zabawę. Często tworzy pomoce według własnego pomysłu realizując zajęcia metodą CLIL. Jako pasjonatka teatru prowadzi
z uczniami koło teatralne, przy czym nierzadko wykorzystuje język angielski. W czasie wolnym wyjeżdża z dziećmi na obozy lub prowadzi półkolonie językowe. Lubi jeździć na nartach oraz tworzyć układy taneczne.
Karolina Grodzka – absolwentka kierunku Pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, od nowego roku szkolnego rozpocznie pracę w Akademickiej Szkole Podstawowej w Kielcach. Swoje doświadczenie w nauczaniu najmłodszych zdobyła podczas pracy wychowawcy w Dwujęzycznym Przedszkolu Niepublicznym w Skarżysku- Kamiennej oraz lektora języków obcych w szkole językowej English Academy w Kielcach. W pracy w przedszkolu realizowała podstawę programową w języku angielskim w oparciu o amerykański program wychowania przedszkolnego Mother Goose Time. Idea nauczania CLIL-u zaszczepiona podczas studiów znalazła doskonałe rozwinięcie podczas pracy w przedszkolu i to właśnie dlatego z wielką przyjemnością przystąpiła do realizowanego Projektu. W pracy najczęściej wykorzystuje metodę komunikacyjną, TPR oraz przede wszystkim naukę poprzez zabawę z użyciem technik motywacyjnych, co przynosi wymierne efekty edukacyjne. Od dwóch lat z powodzeniem stosuje wśród przedszkolaków nauczanie czytania w języku angielskim w wykorzystaniem metody Phonics Approach, która pomaga wprowadzić początkującego czytelnika w świat liter i ich dźwięków. W swojej pracy przede wszystkim ważne jest dla niej by zajęcia, które prowadzi były interesujące i zachęcały uczniów do nauki, dlatego opracowuje własne pomoce dydaktyczne, przez co realizowany program staje się ciekawszy i łatwiejszy do przyswojenia. Na zajęciach często wykorzystuje wszelkiego rodzaju gry oraz muzykę, w szczególności piosenki, rymowanki i zabawy muzyczno-ruchowe, które w sposób niezwykle przyjemny dla dziecka kształtują właściwą wymowę, poszerzają zakres słownictwa, a co najważniejsze sprawiają najmłodszym podopiecznym radość! Karolina Chojnacka

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi